hur vi kan hjälpa er

VÅRA TJÄNSTER

På ERConsult har vi lång erfarenhet av projektledning, montagesamordning och alla andra typer av tjänster som rör processautomation, projektledning och uppföljning.

Projekteringsledning

ERConsults projekteringsledare leder och följer upp projekteringsarbetet samt ansvarar för att projektet uppfyller de krav som är ställda av beställaren. Projekteringsledaren ser även till att projektets olika discipliner anpassar sina konstruktioner mot varandra.

Under projekteringsskedet följer projekteringsledaren eventuella förändringar, kontinuerligt.

CAD-ritningar

Vi arbetar i flera olika CAD-program och kan hjälpa er med allt från nyproduktion av ritningar till modernisering av ert ritningsarkiv. Många leverantörer idag levererar dokumentation som inte är anpassad mot befintliga ritsystem. Vi hjälper er att anpassa dokumentationen på det sätt som ni vill ha det.

ERConsult arbetar även med databaskonstruktion med bland annat programmet Sitebase.

Montagesamordning & byggledning

Våra montagesamordnare ansvarar för montage- och delprojektledning hos våra kunder inom främst gruv- och processindustrin. Montagesamordning kan även omfatta multidisciplinära projekt och montage med el-, instrument-, automation, bygg och ventilation med mera.

 

 

Elkonstruktion & drifttagning

ERConsult kan bistå med konstruktion av fältutrustning i en processanläggning. Vi kan hjälpa till med allt från kabeldimensionering till kompletta arbetshandlingar för montage.

Vi utför avgröning, fältprovning och signaltester av färdigkonstruerade kretsar.

Vi deltar även i provkörning och optimering av processutrustningar och bistår med driftagningsledning.

Besiktningar

Vi kan utföra olika typer av besiktningar så som Entreprenad och Elrevisions besiktningar

Projektledning

Vi kan även hjälpa till med projektledning. Ni ger oss uppdraget och vårt mål är att se till att projektet håller tid, ekonomi och funktion.

Vi kan också hjälpa er med