Allt inom processautomation

ERConsult är ett teknikbaserat konsultföretag inom processautomation i den expanderande gruvindustrin. När det gäller projekteringsledning, montagesamordning, elkonstruktion, idrifttagning, CAD-ritningar samt projektledning och besiktning är vi en stark aktör i Malmfälten och norra Sverige.

"ERConsult är tidseffektiva, pålitliga och har ett bra bemötande"
Mats Johansson
Underhållsingenjör, LKAB

NYHETER