ERConsult förvärvar gymverksamhet

ERConsult förvärvar gymmet Arctic atletic från LÅSAB, gymmet kommer precis som tidigare finnas kvar i samma lokaler intill ERConsult. På detta sätt får personalen på ERConsult vara med och påverka deras möjlighet till friskvård fullt ut. Precis som tidigare kommer det finnas möjlighet att köpa gymkort även för andra.